C C C C A+ A A- X

Информация за съда

 

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Съдът разглежда граждански дела (в тях се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка, искове по търговски и граждански дела с цена на иска до 25 000 лева, делби на недвижимо имущество и други), наказателни и административно-наказателни дела.

Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, а в предвидени от закона случаи - от съдия и двама съдебни заседатели.


Съдът се ръководи от председател.

За Районен съд - Трън са утвърдени 12,5 бройки щатна численост, от които 1 - за магистрати, 1 - за държавен съдебен изпълнител, 1 - за съдия по вписванията и 9,5 - за съдебни служители.

Към настоящия момент съдопроизводственият процес се осъществява от 1 магистрати, , 1 съдия по вписванията и 9,5 съдебни служители.Към настоящият момент бройката за държавен съдебни изпълнител е свободна.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация